استیل شیت
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

لیست قیمت پایه نرده استیل

پایه های نرده و حفاظ

لیست قیمت پایه نرده استیل

Thumbnails Products Price Quantity Action Attributes
پایه اشکی استارت کروم با چوب قهوه ای (بدون لوله)
۲۷۰,۰۰۰ تومان

چوب

کروم

ثابت

پایه اشکی استارت طلایی با چوب سفید ( بدون لوله)
۲۸۰,۰۰۰ تومان

چوب

طلایی

ثابت

پایه اشکی استارت طلایی با چوب قهوه ایی (بدون لوله)
۲۸۰,۰۰۰ تومان

چوب

طلایی

ثابت

پایه اشکی استارت کروم با چوب سفید (بدون لوله)
۲۸۰,۰۰۰ تومان

چوب

کروم

ثابت

پایه اشکی استیل طلایی با چوب سفید ( بدون لوله)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چوب

طلایی, کروم

ثابت

پایه اشکی استیل طلایی با چوب قهوه ای ( بدون لوله)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

۳۰۴, چوب

طلایی, کروم

ثابت

پایه اشکی استیل نقره ای چوب سفید
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چوب

کروم, نقره ای

ثابت

پایه اشکی استیل نقره ای چوب قهوه ای
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چوب

کروم, نقره ای

ثابت

پایه اشکی طلایی با چوب سفید ( بدون لوله)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چوب

طلایی

ثابت

پایه اشکی طلایی با چوب قهوه ای ( بدون لوله)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چوب

طلایی

ثابت

پایه اشکی کروم با چوب سفید
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چوب

کروم

ثابت

پایه اشکی کروم با چوب قهوه ای
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چوب

کروم

ثابت

پایه دوسر گلابی ۲۵ استیل آلیاژ ۳۰۴
ناموجود

۳۰۴

کروم

۲۵ mm

ثابت

پایه دوسر گلابی ۳۸ طلایی آلیاژ ۳۰۴
۹۸,۰۰۰ تومان

۳۰۴

طلایی

۳۸ mm

ثابت

پایه دوسر گلابی ۵۱استیل آلیاژ ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ میل
۱۷۰,۰۰۰ تومان

۳۰۴

کروم

۵۱ mm

۰.۷ mm

ثابت

پایه دوسر گلابی ۵۱ طلایی آلیاژ ۳۰۴
۱۸۰,۰۰۰ تومان

۳۰۴

طلایی

۵۱ mm

ثابت

پایه دوسرگلابی ۳۸ استیل آلیاژ ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ میلیمتر
۹۱,۰۰۰ تومان

۳۰۴

کروم

۳۸ mm

۰.۷ mm

ثابت

پایه دوکی ۲۵ کروم
ناموجود

کروم

آهن

۲۵ mm

۷۴ CM

ثابت

پایه سه ردیف (خط) ۷۴سانتی ۳۸ استیل آلیاژ ۳۰۴ ضخامت ۰.۵۵
۶۲,۰۰۰ تومان

۳۰۴

کروم

۳۸ mm

۰.۵۵ mm

ثابت

۷۴ CM

پایه سه ردیف (خط) ۷۴ سانتی ۳۸ استیل آلیاژ ۲۰۱ ضخامت ۰.۵
۴۲,۰۰۰ تومان

۲۰۱

۷۴ CM

کروم

۰.۵ MM

ثابت

۳۸ mm

پایه قرقره ای ۳۸ استیل آلیاژ ۳۰۴
ناموجود

۳۰۴

کروم

۳۸ mm

ثابت

پایه قرقره ای ۵۱استیل آلیاژ ۳۰۴
ناموجود

۳۰۴

کروم

۵۱ mm

ثابت

پایه لوزی۲۵ استیل آلیاژ ۲۰۱
ناموجود

۲۰۱

کروم

۲۵ mm

ثابت

پایه لوزی ۳۸ استیل آلیاژ ۳۰۴
ناموجود

۳۰۴

کروم

۳۸ mm

ثابت

پایه لوزی۵۱ استیل آلیاژ ۳۰۴
۱۴۰,۰۰۰ تومان

۳۰۴

کروم

۵۱ mm

ثابت

پایه مارپیچ استیل ۲۵ میلیمتر آلیاژ ۳۰۴
ناموجود

۳۰۴

کروم

ثابت, طرح دار

پایه مارپیچ ۳۸ طلایی آلیاژ ۲۰۱
۵۳,۰۰۰ تومان

۲۰۱

طلایی

۳۸ mm

ثابت

پایه مارپیچ ۳۸ میلیمتر آهنی زیتونی
ناموجود

آهن

زیتونی

۳۸ mm

ثابت

پایه مارپیچ ۳۸ استیل ۸۵ سانتی آلیاژ ۲۰۱
ناموجود

۲۰۱

۸۵ CM

۳۸ mm

کروم

ثابت

پایه مارپیچ ۳۸ استیل ضخامت ۰.۵ آلیاژ ۲۰۱
ناموجود

۲۰۱

کروم

۳۸ mm

۰.۵ MM

ثابت

پایه مارپیچ ۳۸ استیل ضخامت ۰.۵۵ آلیاژ ۳۰۴
ناموجود

۳۰۴

کروم

۳۸ mm

۰.۵۵ mm

ثابت

پایه مارپیچ ۳۸ طلایی آلیاژ ۳۰۴
ناموجود

۳۰۴

طلایی

۳۸ mm

ثابت

پایه مارپیچ ۳۸ میلیمتر آهنی آبی الکترواستاتیک
ناموجود

آهن

۳۸ mm

ثابت

آبی

پایه مارپیچ ۵۱ میلیمتر آهنی زیتونی
ناموجود

آهن

۵۱ mm

زیتونی

ثابت

پایه مارپیچ ۵۱ استیل ضخامت ۰.۵۵ آلیاژ ۳۰۴
ناموجود

۳۰۴

کروم

۵۱ mm

۰.۵۵ mm

ثابت

پایه مارپیچ ۵۱ استیل ضخامت ۰.۵ آلیاژ ۲۰۱
۸۹,۰۰۰ تومان

۲۰۱

۵۱ mm

کروم

۰.۵ MM

ثابت

پایه مارپیچ ۵۱ طلایی آلیاژ ۳۰۴
۱۳۳,۰۰۰ تومان

۳۰۴

طلایی

۵۱ mm

ثابت

پایه مارپیچ ۵۱ طلایی آلیاژ ۲۰۱
ناموجود

۲۰۱

طلایی

۵۱ mm

ثابت

پایه مارپیچ ۳۸ استیل۸۴ سانتی طلایی آلیاژ ۲۰۱
ناموجود

۲۰۱

طلایی

۳۸ mm

ثابت

۸۴ CM

پایه پروفیلی ۶۰ در ۲۰شیشه خور و لوله خور ارتفاع ۱۰۵ سانتی استیل
ناموجود

۱۰۵ CM

استیل

۶۰*۲۰

کروم

ثابت

پایه چهار ردیف (خط) ۸۴ سانتی ۳۸ میلیمتر استیل ۳۰۴ ضخامن ۰.۵۵
۵۸,۰۰۰ تومان

۳۰۴

۸۴ CM

۳۸ mm

کروم

۰.۵۵ mm

پایه چهار ردیف (خط) ۸۴ سانتی ۳۸ استیل ۲۰۱ ضخامت ۰.۵
۴۲,۰۰۰ تومان

۲۰۱

۸۴ CM

۳۸ mm

۰.۵ MM

ثابت

پایه چهار ردیف (خط) ۷۴ سانتی ۳۸ استیل ۲۰۱ ضخامت ۰.۵
۳۷,۰۰۰ تومان

۲۰۱

۷۴ CM

کروم

۳۸ mm

۰.۵ MM

ثابت

پایه کلاسیک ۳۸ میلیمتر آهنی آب کروم
ناموجود

آهن

کروم

۳۸ mm

ثابت

پایه کلاسیک ۳۸ استیل آلیاژ ۳۰۴
ناموجود

۳۰۴

کروم

ثابت, طرح دار

پایه کلاسیک آبکاری ۳۸ میلیمتر زیتونی
۷۲,۰۰۰ تومان

آهن

زیتونی

۳۸ mm

ثابت

پایه کلاسیک آبکاری ۵۱ میلیمتر زیتونی
۱۱۲,۰۰۰ تومان

آهن

زیتونی

۵۱ mm

ثابت

پایه کلاسیک ۵۱ ضخامت ۱.۲ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
ناموجود

۳۰۴

کروم

۱.۲ mm

ثابت

پایه چهار ردیف (خط) ۷۴ سانتی ۳۸ میلیمتر استیل ۳۰۴ ضخامت ۰.۵۵
۶۵,۰۰۰ تومان

۳۰۴

۷۴ CM

۳۸ mm

کروم

۰.۵۵ mm

ثابت

پایه زمین به لوله حلقه دار سایز ۵۱ میلیمتر تخت
ناموجود

۳۰۴

کروم

۵۱ mm

۶ MM

ثابت

0
دیدگاه‌های نوشته