لیست قیمت قیفی پایه گوی نرده

Thumbnails Products Price Quantity Action Attributes
پایه گوی شیپوری
7,500 تومان
- +

304, استیل, برنجی

طلایی, کروم

51 mm

استاندارد

نصب زیر گوی کریستال

سنگین, شیپوری, فابریک وارداتی

قیفی (پایه گوی،شیپوری) ۵۱ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
4,500 تومان
- +

304

کروم

51 mm

نصب زیر گوی کریستال

شیپوری

قیفی (پایه گوی،شیپوری) ۳۸ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
2,700 تومان
- +

304

کروم

38 mm

ثابت

قیفی (پایه گوی،شیپوری) ۳۸میلیمترطلایی آلیاژ ۳۰۴
4,200 تومان
- +

304

طلایی

38 mm

نصب زیر گوی کریستال

شیپوری

قیفی (پایه گوی،شیپوری) ۴۰×۴۰ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
7,500 تومان
- +

304

کروم

40 * 40 mm

شیپوری

قیفی (پایه گوی،شیپوری) ۵۱میلیمترطلایی آلیاژ ۳۰۴
5,000 تومان
- +

304

طلایی

51 mm

رو کار

شیپوری

پایه گوی 51 فابریک
3,500 تومان

ناموجود

304

کروم

51 mm

نصب زیر گوی کریستال

فابریک وارداتی

استاندارد