جدول قیمت قیفی پایه گوی

For perfect view paste shortcode on a page.

Thumbnails Products Price Quantity Action Attributes
پایه گوی شیپوری
7,500 تومان

304, استیل, برنجی

طلایی, کروم

51 mm

استاندارد

نصب زیر گوی کریستال

سنگین, شیپوری, فابریک وارداتی

قیفی (پایه گوی،شیپوری) ۵۱ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
4,500 تومان

304

کروم

51 mm

نصب زیر گوی کریستال

شیپوری

قیفی (پایه گوی،شیپوری) ۳۸ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
2,700 تومان

304

کروم

38 mm

ثابت

قیفی (پایه گوی،شیپوری) ۳۸میلیمترطلایی آلیاژ ۳۰۴
4,200 تومان

304

طلایی

38 mm

نصب زیر گوی کریستال

شیپوری

قیفی (پایه گوی،شیپوری) ۴۰×۴۰ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
7,500 تومان

304

کروم

40 * 40 mm

شیپوری

قیفی (پایه گوی،شیپوری) ۵۱میلیمترطلایی آلیاژ ۳۰۴
5,000 تومان

304

طلایی

51 mm

رو کار

شیپوری

پایه گوی 51 فابریک
ناموجود

304

کروم

51 mm

نصب زیر گوی کریستال

فابریک وارداتی

استاندارد