جدول قیمت حلقه های استیل نرده

For perfect view paste shortcode on a page.

Thumbnails Products Price Quantity Action Attributes
رینگی ۳۸ طلایی ( حلقه )
12,600 تومان

ناموجود

استیل

طلایی

38 mm

ثابت, متصل کردن

رینگی ۳۸ کروم ( حلقه )
11,000 تومان

ناموجود

استیل

کروم

38 mm

ثابت, متصل کردن

حلقه ۱۶ آلیاژ ۳۰۴ ضخامت ۰.۶ میلیمتر استیل جوشی
2,300 تومان
- +

304

کروم

16 mm

0.6 MM

ثابت, متصل کردن

حلقه ۱۶ آلیاژ ۲۰۱ ضخامت ۰.۶ میلیمتر استیل پرسی
1,700 تومان
- +

201

16 mm

کروم

0.6 MM

ثابت, متصل کردن

حلقه ۱۶ آلیاژ ۳۰۴ ضخامت ۰.۶ میلیمتر استیل پرسی
2,000 تومان
- +

304

کروم

16 mm

0.6 MM

ثابت, متصل کردن

حلقه ۱۶ میلیمتر ۲۰۱ بدون پیچ
1,700 تومان
- +

201

کروم

16 mm

ثابت, متصل کردن

حلقه ۱۶ میلیمتر طلایی آلیاژ برنجی
7,500 تومان

ناموجود

برنجی

16 mm

طلایی

ثابت, متصل کردن

حلقه ۱۶ میلیمتر طلایی آلیاژ ۳۰۴
3,500 تومان
- +

304

طلایی

16 mm

ثابت, متصل کردن

حلقه ۱۶ میلیمتر کروم آلیاژ برنجی
6,500 تومان

ناموجود

برنجی

16 mm

کروم

ثابت, متصل کردن

حلقه ۲۵ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
10,500 تومان
- +

304

25 mm

کروم

ثابت, متصل کردن

حلقه ۲۵ میلیمتر طلایی برنجی
21,500 تومان
- +

برنجی

25 mm

طلایی

ثابت, متصل کردن

حلقه ۲۵ میلیمتر طلایی آلیاژ ۳۰۴
12,000 تومان
- +

304

طلایی

25 mm

ثابت, متصل کردن

حلقه ۲۵ میلیمتر کروم آلیاژ برنجی
21,500 تومان
- +

برنجی

25 mm

کروم

ثابت, متصل کردن