جدول قیمت حلقه های استیل نرده

For perfect view paste shortcode on a page.

Thumbnails Products Price Quantity Action Attributes
رینگی ۳۸ طلایی ( حلقه )
ناموجود

استیل

طلایی

38 mm

ثابت, متصل کردن

رینگی ۳۸ کروم ( حلقه )
ناموجود

استیل

کروم

38 mm

ثابت, متصل کردن

حلقه ۱۶ آلیاژ ۳۰۴ ضخامت ۰.۶ میلیمتر استیل جوشی
2,300 تومان

304

کروم

16 mm

0.6 MM

ثابت, متصل کردن

حلقه ۱۶ آلیاژ ۲۰۱ ضخامت ۰.۶ میلیمتر استیل پرسی
1,700 تومان

201

16 mm

کروم

0.6 MM

ثابت, متصل کردن

حلقه ۱۶ آلیاژ ۳۰۴ ضخامت ۰.۶ میلیمتر استیل پرسی
2,000 تومان

304

کروم

16 mm

0.6 MM

ثابت, متصل کردن

حلقه ۱۶ میلیمتر ۲۰۱ بدون پیچ
1,700 تومان

201

کروم

16 mm

ثابت, متصل کردن

حلقه ۱۶ میلیمتر طلایی آلیاژ برنجی
ناموجود

برنجی

16 mm

طلایی

ثابت, متصل کردن

حلقه ۱۶ میلیمتر طلایی آلیاژ ۳۰۴
3,500 تومان

304

طلایی

16 mm

ثابت, متصل کردن

حلقه ۱۶ میلیمتر کروم آلیاژ برنجی
ناموجود

برنجی

16 mm

کروم

ثابت, متصل کردن

حلقه ۲۵ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
10,500 تومان

304

25 mm

کروم

ثابت, متصل کردن

حلقه ۲۵ میلیمتر طلایی برنجی
21,500 تومان

برنجی

25 mm

طلایی

ثابت, متصل کردن

حلقه ۲۵ میلیمتر طلایی آلیاژ ۳۰۴
12,000 تومان

304

طلایی

25 mm

ثابت, متصل کردن

حلقه ۲۵ میلیمتر کروم آلیاژ برنجی
21,500 تومان

برنجی

25 mm

کروم

ثابت, متصل کردن