جدول قیمت پیچ و مهره و واشر

For perfect view paste shortcode on a page.

Thumbnails Products Price Quantity Action Attributes
رابط میلترانس ۱۰ میلیمتر
2,500 تومان
- +

آهن

کروم

10 mm

ثابت, متصل کردن

مهره ماسوره ۳۸ میلی متر ایرانی
241,500 تومان

ناموجود

304

کروم

38 mm

ثابت, مهره گیر

مهره ۱۰ به ۸ گنبدی آبکاری کروم ( برای پنج تکه)
2,100 تومان
- +

آهن

کروم

10 mm

ثابت, طرح دار

مهره ۱۰ گالوانیزه آچار ۱۷ خور
850 تومان
- +

گالوانیزه

کروم

10 mm

آچار 17 خور, متصل کردن

میل ترانس مشکی ۱۲۰ سانتی
14,200 تومان
- +

گالوانیزه

120 CM

مشکی

10 mm

ثابت, متصل کردن

میلترانس قطر ۱۰ میلیمترسیاه (مشکی)۸۵ سانتی متری
10,100 تومان
- +

گالوانیزه

85 CM

مشکی

10 mm

ثابت

میلترانس قطر ۱۰ میلیمترسیاه (مشکی)۹۰ سانتی متری
10,750 تومان
- +

گالوانیزه

90 CM

مشکی

10 mm

ثابت, متصل کردن

میل ترانس گالوانیزه 100 سانتی
13,000 تومان
- +

گالوانیزه

100 CM

سفید

10 mm

ثابت, متصل کردن

میلترانس قطر ۱۰ میلیمترسیاه (مشکی)۱۰۰ سانتی متری
11,900 تومان
- +

گالوانیزه

100 CM

مشکی

10 mm

ثابت, متصل کردن

میل ترانس 10 گالوانیزه 90 سانتی
11,700 تومان
- +

گالوانیزه

90 CM

سفید

10 mm

ثابت, متصل کردن

میل ترانس 10 گلوانیزه 85 سانتی
11,050 تومان
- +

گالوانیزه

85 CM

سفید

10 mm

ثابت, متصل کردن

میل ترانس 110 سانتی  قطر 10
14,300 تومان
- +

گالوانیزه

110 CM

سفید

10 mm

ثابت, متصل کردن

میلترانس قطر ۱۰ میلیمترسیاه (مشکی)۱۱۰سانتی متری
13,100 تومان
- +

گالوانیزه

110 CM

مشکی

10 mm

ثابت, متصل کردن

میلترانس قطر ۱۰ میلیمترگالوانیزه ۱۲۰ سانتی متری
15,600 تومان
- +

گالوانیزه

120 CM

سفید

10 mm

ثابت, متصل کردن

مهره گیر تخت (واشر) ۵۱ میلیمتر ۳ میل
3,700 تومان

ناموجود

آهن

کروم

51 mm

3 mm

مهره گیر

واشر گود مربع 40 مهره گیر
4,450 تومان
- +

آهن

کروم

40 * 40 mm

ثابت, مهره گیر

واشر گود ۳۸ میلیمتر (مهره گیر)۲ میل
1,000 تومان
- +

آهن

کروم

38 mm

2 mm

مهره گیر

واشر گود ۵۱ میلیمتر (مهره گیر)
2,650 تومان
- +

آهن

کروم

51 mm

مهره گیر

پیچ مغزی ۱۰×۶ میلیمتر گالوانیزه
250 تومان
- +

گالوانیزه

کروم

6*10

ثابت, متصل کردن

پیچ مغزی ۵×۶ میلیمترگالوانیزه
125 تومان

ناموجود

گالوانیزه

کروم

5×6

ثابت, متصل کردن

پیچ مغزی ۶×۶ میلیمتر گالوانیزه
130 تومان
- +

گالوانیزه

کروم

6*6

ثابت, متصل کردن

پیچ گالوانیزه ۱۲×۸ آب کروم(برای مهره گنبدی)
300 تومان
- +

گالوانیزه

کروم

۱۲×۸

متصل کردن, مهره گیر

پیچ گوی کریستال کروم
5,600 تومان
- +

آهن

کروم

ثابت, متصل کردن