جدول قیمت پیچ و مهره و واشر

For perfect view paste shortcode on a page.

Thumbnails Products Price Quantity Action Attributes
رابط میلترانس ۱۰ میلیمتر
2,500 تومان

آهن

کروم

10 mm

ثابت, متصل کردن

مهره ماسوره ۳۸ میلی متر ایرانی
ناموجود

304

کروم

38 mm

ثابت, مهره گیر

مهره ۱۰ به ۸ گنبدی آبکاری کروم ( برای پنج تکه)
2,100 تومان

آهن

کروم

10 mm

ثابت, طرح دار

مهره ۱۰ گالوانیزه آچار ۱۷ خور
850 تومان

گالوانیزه

کروم

10 mm

آچار 17 خور, متصل کردن

میل ترانس مشکی ۱۲۰ سانتی
14,200 تومان

گالوانیزه

120 CM

مشکی

10 mm

ثابت, متصل کردن

میلترانس قطر ۱۰ میلیمترسیاه (مشکی)۸۵ سانتی متری
10,100 تومان

گالوانیزه

85 CM

مشکی

10 mm

ثابت

میلترانس قطر ۱۰ میلیمترسیاه (مشکی)۹۰ سانتی متری
10,750 تومان

گالوانیزه

90 CM

مشکی

10 mm

ثابت, متصل کردن

میل ترانس گالوانیزه 100 سانتی
13,000 تومان

گالوانیزه

100 CM

سفید

10 mm

ثابت, متصل کردن

میلترانس قطر ۱۰ میلیمترسیاه (مشکی)۱۰۰ سانتی متری
11,900 تومان

گالوانیزه

100 CM

مشکی

10 mm

ثابت, متصل کردن

میل ترانس 10 گالوانیزه 90 سانتی
11,700 تومان

گالوانیزه

90 CM

سفید

10 mm

ثابت, متصل کردن

میل ترانس 10 گلوانیزه 85 سانتی
11,050 تومان

گالوانیزه

85 CM

سفید

10 mm

ثابت, متصل کردن

میل ترانس 110 سانتی  قطر 10
14,300 تومان

گالوانیزه

110 CM

سفید

10 mm

ثابت, متصل کردن

میلترانس قطر ۱۰ میلیمترسیاه (مشکی)۱۱۰سانتی متری
13,100 تومان

گالوانیزه

110 CM

مشکی

10 mm

ثابت, متصل کردن

میلترانس قطر ۱۰ میلیمترگالوانیزه ۱۲۰ سانتی متری
15,600 تومان

گالوانیزه

120 CM

سفید

10 mm

ثابت, متصل کردن

مهره گیر تخت (واشر) ۵۱ میلیمتر ۳ میل
ناموجود

آهن

کروم

51 mm

3 mm

مهره گیر

واشر گود مربع 40 مهره گیر
4,450 تومان

آهن

کروم

40 * 40 mm

ثابت, مهره گیر

واشر گود ۳۸ میلیمتر (مهره گیر)۲ میل
1,000 تومان

آهن

کروم

38 mm

2 mm

مهره گیر

واشر گود ۵۱ میلیمتر (مهره گیر)
2,650 تومان

آهن

کروم

51 mm

مهره گیر

پیچ مغزی ۱۰×۶ میلیمتر گالوانیزه
250 تومان

گالوانیزه

کروم

6*10

ثابت, متصل کردن

پیچ مغزی ۵×۶ میلیمترگالوانیزه
ناموجود

گالوانیزه

کروم

5×6

ثابت, متصل کردن

پیچ مغزی ۶×۶ میلیمتر گالوانیزه
130 تومان

گالوانیزه

کروم

6*6

ثابت, متصل کردن

پیچ گالوانیزه ۱۲×۸ آب کروم(برای مهره گنبدی)
300 تومان

گالوانیزه

کروم

۱۲×۸

متصل کردن, مهره گیر

پیچ گوی کریستال کروم
5,600 تومان

آهن

کروم

ثابت, متصل کردن