جدول قیمت چاکدار و ناخنی

For perfect view paste shortcode on a page.

عکس قیمت نام محصول Action مقدار سفارش ویژگی محصول
تفلون خام آهنی 51
1,850 تومان
- +

تفلونی

آهن

51 mm

ثابت, سوراخ مرکز

قیفی شیپوری 38 استیل
2,700 تومان
- +

304

کروم

38 mm

ثابت

ناخنی ورقی استیل شاخک
2,700 تومان
- +

304

کروم

10 mm, 25 mm, 38 mm, 51 mm

ثابت, متصل کردن

ناخنی (شاخک) ورقی طلایی ۳۰۴
4,200 تومان
- +

304

طلایی

16 mm, 38 mm, 51 mm

ثابت

ناخنی ۵ میلیمتر پروانه ای استیل ۳۰۴
11,000 تومان
- +

استیل

آهن

25 mm

ناخنی پنج تیکه 40 طلایی
17,500 تومان
- +

آهن

طلایی

40 * 40 mm

پروفیل خور, متحرک

ناخنی ۵ میلیمتر استیل ۳۰۴ جوشی
9,500 تومان

ناموجود

304

آهن

5 mm

اتصال جوشی

چاکدار ناخنی پنج تکه ۲۵ میلیمترطلایی آلیاژ ۳۰۴
11,850 تومان
- +

304

طلایی

25 mm

ثابت, متحرک

چاک دار و ناخنی پنج تکه 38 استیل
7,800 تومان
- +

304

کروم

38 mm

2.5 mm

ثابت, متحرک

چاکدار و ناخنی ۲۵ میلیمتر برنجی کروم
33,000 تومان
- +

برنجی

کروم

25 mm

متحرک, متصل کردن

چاک دار و ناخنی ۳۸ آلومینیوم طلایی
31,500 تومان

ناموجود

آلمینیوم

طلایی

38 mm

متحرک

چاکدار ناخنی ۳۸ میلیمترطلایی آهنی
12,000 تومان
- +

آهن

طلایی

38 mm

ثابت, متحرک

چاکدار ناخنی ۳۸ میلیمتراستیل تفلونی
8,600 تومان
- +

استیل, تفلونی

کروم

38 mm

متصل کردن

چاکدار ناخنی ۳۸ برنجی طلایی
38,000 تومان
- +

برنجی

طلایی

38 mm

متحرک

چاکدار ناخنی ۳۸ میلیمترطلایی تفلونی
11,800 تومان
- +

تفلونی

طلایی

38 mm

ثابت

چاکدار و ناخنی ۳۸ میلیمتر برنجی کروم
36,000 تومان
- +

برنجی

کروم

38 mm

متحرک, متصل کردن

چاک دار و ناخنی 40 استیل لوله خور
15,900 تومان
- +

آهن, استیل

کروم

40 * 40 mm

پروفیل خور, لوله خور

چاکدار و ناخنی ۵۱ میلیمتر برنجی کروم
84,000 تومان
- +

برنجی

کروم

51 mm

متحرک, متصل کردن

چاکدار ناخنی ۵۱ میلیمتر تفلونی استیل
9,400 تومان
- +

استیل, تفلونی

کروم

51 mm

متصل کردن

چاکدار ناخنی پنج تکه ۴۰×۴۰ استیل آلیاژ۳۰۴ پروفیل خور
16,000 تومان
- +

304, استیل

کروم

38 mm, 40 * 40 mm

پروفیل خور, ثابت

چاکدار ناخنی ۳۸ میلیمتراستیل آهنی
10,200 تومان
- +

تفلونی

کروم

38 mm

متصل کردن

چاکدار ناخنی ۵۱ میلیمترطلایی آهنی
11,800 تومان

ناموجود

آهن

طلایی

51 mm

متحرک

چاکدار ناخنی۵۱ توکار فابریک ۳۰۴
150,938 تومان

ناموجود

304

کروم

51 mm

متحرک

فابریک وارداتی

چاکدار ناخنی۵۱ روکار فابریک ۳۰۴
72,450 تومان

ناموجود

304

کروم

51 mm

متحرک

فابریک وارداتی

چاکدار ناخنی ۵۱ میلیمتر تفلونی طلایی
11,000 تومان
- +

تفلونی

طلایی

51 mm

متحرک

چاکدار ناخنی ۵۱ میلیمتر پایه بلند استیل آهنی
10,500 تومان
- +

آهن, استیل

کروم

51 mm

ثابت, متصل کردن

پایه بلند