جدول قیمت پایه های نرده و حفاظ

For perfect view paste shortcode on a page.

Thumbnails Products Price Quantity Action Attributes
پایه اشکی استارت کروم با چوب قهوه ای (بدون لوله)
270,000 تومان

چوب

کروم

ثابت

پایه اشکی استارت طلایی با چوب سفید ( بدون لوله)
280,000 تومان

چوب

طلایی

ثابت

پایه اشکی استارت طلایی با چوب قهوه ایی (بدون لوله)
280,000 تومان

چوب

طلایی

ثابت

پایه اشکی استارت کروم با چوب سفید (بدون لوله)
280,000 تومان

چوب

کروم

ثابت

پایه اشکی استیل طلایی با چوب سفید ( بدون لوله)
160,000 تومان

چوب

طلایی, کروم

ثابت

پایه اشکی استیل طلایی با چوب قهوه ای ( بدون لوله)
160,000 تومان

304, چوب

طلایی, کروم

ثابت

پایه اشکی استیل نقره ای چوب سفید
160,000 تومان

چوب

کروم, نقره ای

ثابت

پایه اشکی استیل نقره ای چوب قهوه ای
160,000 تومان

چوب

کروم, نقره ای

ثابت

پایه اشکی طلایی با چوب سفید ( بدون لوله)
170,000 تومان

چوب

طلایی

ثابت

پایه اشکی طلایی با چوب قهوه ای ( بدون لوله)
170,000 تومان

چوب

طلایی

ثابت

پایه اشکی کروم با چوب سفید
160,000 تومان

چوب

کروم

ثابت

پایه اشکی کروم با چوب قهوه ای
160,000 تومان

چوب

کروم

ثابت

پایه دوسر گلابی ۲۵ استیل آلیاژ ۳۰۴
ناموجود

304

کروم

25 mm

ثابت

پایه دوسر گلابی ۳۸ طلایی آلیاژ ۳۰۴
98,000 تومان

304

طلایی

38 mm

ثابت

پایه دوسر گلابی ۵۱استیل آلیاژ ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ میل
170,000 تومان

304

کروم

51 mm

0.7 mm

ثابت

پایه دوسر گلابی ۵۱ طلایی آلیاژ ۳۰۴
180,000 تومان

304

طلایی

51 mm

ثابت

پایه دوسرگلابی ۳۸ استیل آلیاژ ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ میلیمتر
91,000 تومان

304

کروم

38 mm

0.7 mm

ثابت

پایه دوکی ۲۵ کروم
ناموجود

کروم

آهن

25 mm

74 CM

ثابت

پایه سه ردیف (خط) ۷۴سانتی ۳۸ استیل آلیاژ ۳۰۴ ضخامت ۰.۵۵
62,000 تومان

304

کروم

38 mm

0.55 mm

ثابت

74 CM

پایه سه ردیف (خط) ۷۴ سانتی ۳۸ استیل آلیاژ ۲۰۱ ضخامت ۰.۵
42,000 تومان

201

74 CM

کروم

0.5 MM

ثابت

38 mm

پایه قرقره ای ۳۸ استیل آلیاژ ۳۰۴
ناموجود

304

کروم

38 mm

ثابت

پایه قرقره ای ۵۱استیل آلیاژ ۳۰۴
ناموجود

304

کروم

51 mm

ثابت

پایه لوزی۲۵ استیل آلیاژ ۲۰۱
ناموجود

201

کروم

25 mm

ثابت

پایه لوزی ۳۸ استیل آلیاژ ۳۰۴
ناموجود

304

کروم

38 mm

ثابت

پایه لوزی۵۱ استیل آلیاژ ۳۰۴
140,000 تومان

304

کروم

51 mm

ثابت

پایه مارپیچ استیل ۲۵ میلیمتر آلیاژ ۳۰۴
ناموجود

304

کروم

ثابت, طرح دار

پایه مارپیچ ۳۸ طلایی آلیاژ ۲۰۱
53,000 تومان

201

طلایی

38 mm

ثابت

پایه مارپیچ ۳۸ میلیمتر آهنی زیتونی
ناموجود

آهن

زیتونی

38 mm

ثابت

پایه مارپیچ ۳۸ استیل ۸۵ سانتی آلیاژ ۲۰۱
ناموجود

201

85 CM

38 mm

کروم

ثابت

پایه مارپیچ ۳۸ استیل ضخامت ۰.۵ آلیاژ ۲۰۱
ناموجود

201

کروم

38 mm

0.5 MM

ثابت

پایه مارپیچ ۳۸ استیل ضخامت ۰.۵۵ آلیاژ ۳۰۴
ناموجود

304

کروم

38 mm

0.55 mm

ثابت

پایه مارپیچ ۳۸ طلایی آلیاژ ۳۰۴
ناموجود

304

طلایی

38 mm

ثابت

پایه مارپیچ ۳۸ میلیمتر آهنی آبی الکترواستاتیک
ناموجود

آهن

38 mm

ثابت

آبی

پایه مارپیچ ۵۱ میلیمتر آهنی زیتونی
ناموجود

آهن

51 mm

زیتونی

ثابت

پایه مارپیچ ۵۱ استیل ضخامت ۰.۵۵ آلیاژ ۳۰۴
ناموجود

304

کروم

51 mm

0.55 mm

ثابت

پایه مارپیچ ۵۱ استیل ضخامت ۰.۵ آلیاژ ۲۰۱
89,000 تومان

201

51 mm

کروم

0.5 MM

ثابت

پایه مارپیچ ۵۱ طلایی آلیاژ ۳۰۴
133,000 تومان

304

طلایی

51 mm

ثابت

پایه مارپیچ ۵۱ طلایی آلیاژ ۲۰۱
ناموجود

201

طلایی

51 mm

ثابت

پایه مارپیچ ۳۸ استیل۸۴ سانتی طلایی آلیاژ ۲۰۱
ناموجود

201

طلایی

38 mm

ثابت

84 CM

پایه پروفیلی ۶۰ در ۲۰شیشه خور و لوله خور ارتفاع ۱۰۵ سانتی استیل
ناموجود

105 CM

استیل

60*20

کروم

ثابت

پایه چهار ردیف (خط) ۸۴ سانتی ۳۸ میلیمتر استیل ۳۰۴ ضخامن ۰.۵۵
58,000 تومان

304

84 CM

38 mm

کروم

0.55 mm

پایه چهار ردیف (خط) ۸۴ سانتی ۳۸ استیل ۲۰۱ ضخامت ۰.۵
42,000 تومان

201

84 CM

38 mm

0.5 MM

ثابت

پایه چهار ردیف (خط) ۷۴ سانتی ۳۸ استیل ۲۰۱ ضخامت ۰.۵
37,000 تومان

201

74 CM

کروم

38 mm

0.5 MM

ثابت

پایه کلاسیک ۳۸ میلیمتر آهنی آب کروم
ناموجود

آهن

کروم

38 mm

ثابت

پایه کلاسیک ۳۸ استیل آلیاژ ۳۰۴
ناموجود

304

کروم

ثابت, طرح دار

پایه کلاسیک آبکاری ۳۸ میلیمتر زیتونی
72,000 تومان

آهن

زیتونی

38 mm

ثابت

پایه کلاسیک آبکاری ۵۱ میلیمتر زیتونی
112,000 تومان

آهن

زیتونی

51 mm

ثابت

پایه کلاسیک ۵۱ ضخامت ۱.۲ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
ناموجود

304

کروم

1.2 mm

ثابت

پایه چهار ردیف (خط) ۷۴ سانتی ۳۸ میلیمتر استیل ۳۰۴ ضخامت ۰.۵۵
65,000 تومان

304

74 CM

38 mm

کروم

0.55 mm

ثابت

پایه زمین به لوله حلقه دار سایز ۵۱ میلیمتر تخت
ناموجود

304

کروم

51 mm

6 MM

ثابت