جدول قیمت هندریل

For perfect view paste shortcode on a page.

Thumbnails Products Price Quantity Action Attributes
آسانسوری مترویی شیشه به لوله استیل
ناموجود

304

کروم

ثابت

آسانسوری مترویی شیشه به لوله مشکی
ناموجود

آهن

مشکی

ثابت

آسانسوری مترویی شیشه به پروفیل آهنی مشکی
ناموجود

آهن

مشکی

ثابت

آسانسوری مترویی ناخنی تخت استیل آلیاژ sus304
ناموجود

304

کروم

ثابت

آسانسوری مترویی ناخنی گرد استیل آلیاژ sus304
ناموجود

304

کروم

ثابت

آسانسوری ناخنی تخت مترویی طلایی
ناموجود

304

طلایی

متحرک

آسانسوری ۱۶ استیل آلیاژ ۳۰۴
12,500 تومان

304

کروم

16 mm

ثابت

آسانسوری ۱۶ طلایی
22,500 تومان

16 mm

طلایی

304

آسانسوری ۲۵ استیل آلیاژ ۳۰۴
21,000 تومان

304

کروم

25 mm

ثابت

آسانسوری ۲۵ ته بست استیل آلیاژ ۳۰۴
22,000 تومان

304

کروم

25 mm

ته بست, ثابت

دستگیره آسانسوری ۲۵ میلیمتر ته باز سربی
ناموجود

سربی

کروم

25 mm

ثابت

دستگیره آسانسوری ۲۵ میلیمتر سر نیزه ای ته بست سربی
27,000 تومان

سربی

کروم

25 mm

ثابت

آسانسوری ۲۵ طلایی آلیاژ ۳۰۴
2,400 تومان

304

طلایی

25 mm

ثابت

آسانسوری ۳۸ میلیمتر ته بازاستیل آلیاژ ۳۰۴
25,500 تومان

304

کروم

38 mm

ثابت

آسانسوری ۳۸ میلیمتر ته بازاستیل آلیاژ ۳۰۴ متوسط ضخامت ۱میل
30,000 تومان

304

کروم

38 mm

1 mm

ثابت

آسانسوری ۳۸ میلیمتر ته بازاستیل آلیاژ ۳۰۴ سنگین ضخامت ۱.۵میل
35,000 تومان

304

کروم

38 mm

1.5 mm

ثابت

آسانسوری ۳۸ ته بست استیل آلیاژ ۳۰۴
26,800 تومان

304

کروم

38 mm

ته بست, ثابت

آسانسوری ۳۸ ته بست طلایی آلیاژ ۳۰۴
32,000 تومان

304

طلایی

38 mm

ثابت

آسانسوری ۳۸ میلیمتر رول بولتی
81,250 تومان

304

کروم

38 mm

ثابت

آسانسوری ۳۸ میلیمتر ته بازطلایی آلیاژ ۳۰۴
30,000 تومان

304

طلایی

38 mm

ثابت

آسانسوری ۵۱ میلیمتر ته بازاستیل آلیاژ ۳۰۴
30,000 تومان

304

کروم

51 mm

ثابت

آسانسوری ۵۱ میلیمتر ته بازاستیل آلیاژ ۳۰۴ ضخامت یک میل
30,000 تومان

304

کروم

51 mm

1 mm

ثابت

آسانسوری ۵۱ میلیمتر ته باز طلایی آلیاژ ۳۰۴
33,500 تومان

304

طلایی

51 mm

ثابت

آسانسوری ۵۱ میلیمتر ته بست استیل آلیاژ ۳۰۴
27,500 تومان

304

کروم

51 mm

ثابت

آسانسوری ۵۱ میلیمتر رول بولتی
91,000 تومان

304

کروم

51 mm

ثابت

آسانسوری ۵۱ میلیمتر ته بست طلایی آلیاژ ۳۰۴
35,500 تومان

304

طلایی

51 mm

ثابت

آسانسوری ۵۱فابریک استیل۳۱۶
ناموجود

316

کروم

51 mm

ثابت

بست دیوار به لوله فانتزی sus 304 برند only وارداتی
ناموجود

304

کروم

ثابت

بست شیشه به لوله ی منحنیsus304 برند only وارداتی
ناموجود

304

کروم

ثابت

دستگیره آسانسوری ۱۶ میلیمتر ته باز سربی
ناموجود

سربی

کروم

16 mm

ثابت

دستگیره آسانسوری ۱۶ میلیمتر ته بست سربی
ناموجود

سربی

کروم

16 mm

ثابت

دستگیره تمام استیل ۳۰۴
ناموجود

304

کروم

ثابت

دستگیره تمام استیل فانتزی استیل sus 304
ناموجود

304

کروم

ثابت