جدول قیمت قطعات استیل

For perfect view paste shortcode on a page.

Thumbnails Products Price Action
آسانسوری مترویی شیشه به لوله استیل
ناموجود
آسانسوری مترویی ناخنی تخت استیل آلیاژ sus304
ناموجود
آسانسوری مترویی ناخنی گرد استیل آلیاژ sus304
ناموجود
آسانسوری ۱۶ استیل آلیاژ ۳۰۴
12,500 تومان
آسانسوری ۲۵ استیل آلیاژ ۳۰۴
21,000 تومان
آسانسوری ۲۵ ته بست استیل آلیاژ ۳۰۴
22,000 تومان
دستگیره آسانسوری ۲۵ میلیمتر ته باز سربی
ناموجود
دستگیره آسانسوری ۲۵ میلیمتر سر نیزه ای ته بست سربی
27,000 تومان
آسانسوری ۳۸ میلیمتر ته بازاستیل آلیاژ ۳۰۴
25,500 تومان
آسانسوری ۳۸ میلیمتر ته بازاستیل آلیاژ ۳۰۴ متوسط ضخامت ۱میل
30,000 تومان
آسانسوری ۳۸ میلیمتر ته بازاستیل آلیاژ ۳۰۴ سنگین ضخامت ۱.۵میل
35,000 تومان
آسانسوری ۳۸ ته بست استیل آلیاژ ۳۰۴
26,800 تومان
آسانسوری ۳۸ میلیمتر رول بولتی
81,250 تومان
آسانسوری ۵۱ میلیمتر ته بازاستیل آلیاژ ۳۰۴
30,000 تومان
آسانسوری ۵۱ میلیمتر ته بازاستیل آلیاژ ۳۰۴ ضخامت یک میل
30,000 تومان
آسانسوری ۵۱ میلیمتر ته بست استیل آلیاژ ۳۰۴
27,500 تومان
آسانسوری ۵۱ میلیمتر رول بولتی
91,000 تومان
آسانسوری ۵۱فابریک استیل۳۱۶
ناموجود
استکانی ۵۱ فابریک استیل۳۰۴
ناموجود
استکانی ۶۳ استیل۳۰۴
ناموجود
ناموجود
ناموجود
بست دیوار به لوله فانتزی sus 304 برند only وارداتی
ناموجود
بست شیشه به لوله ی منحنیsus304 برند only وارداتی
ناموجود
توپی تخم مرغی برنجی۳۸ میلیمتر کروم
ناموجود
توپی تخم مرغی ۳۸ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
ناموجود
توپی تخم مرغی برنجی ۵۱ میلیمترکروم
260,000 تومان
توپی دوسر گلابی برنجی ۵۱میلیمتر کروم قلمزده
ناموجود
توپی دوسر گلابی برنجی ۳۸میلیمتر کروم قلمزده
ناموجود
توپی گلدانی ۳۸ میلیمتر برنجی قلمزده (قلمزنی کروم)
ناموجود
توپی گلدانی ۵۱ میلیمتر برنجی قلمزده(قلمزنی کروم)
ناموجود
رینگی ۳۸ کروم ( حلقه )
ناموجود
حلقه ۱۶ آلیاژ ۳۰۴ ضخامت ۰.۶ میلیمتر استیل جوشی
2,300 تومان
حلقه ۱۶ آلیاژ ۲۰۱ ضخامت ۰.۶ میلیمتر استیل پرسی
1,700 تومان
حلقه ۱۶ آلیاژ ۳۰۴ ضخامت ۰.۶ میلیمتر استیل پرسی
2,000 تومان
حلقه ۱۶ میلیمتر ۲۰۱ بدون پیچ
1,700 تومان
حلقه ۱۶ میلیمتر کروم آلیاژ برنجی
ناموجود
حلقه ۲۵ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
10,500 تومان
حلقه ۲۵ میلیمتر کروم آلیاژ برنجی
21,500 تومان
درپوش ۵۱ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
4,500 تومان
درپوش ۱۰۲ میلیمتر تو کار استیل ۳۰۴
ناموجود
درپوش ۴۰×۴۰ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
6,500 تومان
درپوش ۱۶ میلیمتر بلند استیل آلیاژ ۳۰۴
750 تومان
درپوش ۱۶میلیمتر پلاستیکی کروم (سنگین)
ناموجود
درپوش ۲۵ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
2,900 تومان
درپوش ۲۵ توکار تخت برنجی
ناموجود
درپوش ۲۵ توکار گرد استیل۳۰۴
ناموجود
درپوش ۳۸ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
3,900 تومان
درپوش ۳۸ میلیمتر توکار استیل ۳۰۴
ناموجود
درپوش ۵۱ میلیمتر تو کار استیل ۳۰۴
ناموجود
درپوش ۵۱ عصایی
ناموجود
درپوش ۶۳ میلیمتر توکار استیل ۳۰۴
ناموجود
درپوش ۷۶ میلیمتر توکار استیل ۳۰۴
ناموجود
درپوش ۷۶ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
ناموجود
دستگیره آسانسوری ۱۶ میلیمتر ته باز سربی
ناموجود
دستگیره آسانسوری ۱۶ میلیمتر ته بست سربی
ناموجود
مكان گيرنده
ناموجود
دستگیره تمام استیل ۳۰۴
ناموجود
دستگیره تمام استیل فانتزی استیل sus 304
ناموجود
دیوار کوب (استکانی) ۲۵ میلیمتر استیل سوارخ دور
3,750 تومان
دیوار کوب (استکانی) ۳۸ میلیمتر استیل سوارخ دور
4,500 تومان
دیوار کوب ( استکانی )۳۸ میلیمتر سوارخ مرکز استیل
ناموجود
دیوار کوب (استکانی) ۵۱ میلیمتر استیل سوارخ دور
5,500 تومان
دیوار کوب ( استکانی )۵۱ میلیمتر سوارخ مرکز استیل
6,200 تومان
دیوارکوب (استکانی) ۲۵ میلیمتردو سوراخ سربی
ناموجود
دیوارکوب (استکانی) ۲۵ میلیمترسبک سربی
ناموجود
دیوارکوب (استکانی) ۲۵ میلیمتر سنگین ۳۰۴
16,000 تومان
دیوارکوب (استکانی) ۲۵ میلیمتر سنگین سربی
ناموجود
دیوارکوب (استکانی) ۲۵ میلیمتر نعل اسبی سربی
ناموجود
دیوارکوب (استکانی) متحرک ۳۸ میلیمتراستیل آلیاژ ۳۰۴
26,000 تومان
دیوارکوب (استکانی) ۶۳ میلیمتر سنگین ۳۰۴
45,000 تومان
دیوارکوب (استکانی) متحرک ۵۱ میلیمتراستیل آلیاژ ۳۰۴
26,000 تومان
9,400 تومان
10,600 تومان
13,000 تومان
15,200 تومان
رابط میلترانس ۱۰ میلیمتر
2,500 تومان
زانو دوسر لوله خور ۱۶ میلیمتر پلاستیکی
2,000 تومان
زانو دوسر لوله خور ۱۶ میلیمتر کروم سربی
7,700 تومان
زانو دوسر لوله خور ۱۹ میلیمتر کروم سربی
24,000 تومان
زانو دوسر لوله خور ۳۸ میلیمتراستیل آلیاژ ۳۰۴
26,500 تومان
زانو دوسر لوله خور ۵۱ ضخامت۱.۵میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴ بغل گرد
ناموجود
زانو دوسر لوله خور ۵۱ ضخامت ۱.۲۵ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
41,000 تومان
زانو دوسر لوله خور ۵۱ ضخامت۱میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
33,000 تومان
زانو دوسر پروفیل خور ۴۰×۴۰ ضخامت ۰.۸ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
31,000 تومان
زانو دوسر۵۱ فابریک استیل۳۰۴
ناموجود
زانو یکسر لوله خور ۳۸ میلیمتراستیل آلیاژ ۳۰۴
26,500 تومان
زانو یکسر لوله خور ۵۱ ضخامت۱.۵میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
36,000 تومان
زانو یکسر لوله خور ۵۱ ضخامت ۰.۸ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
25,500 تومان
زانو یکسر لوله خور ۵۱ ضخامت ۱ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
32,000 تومان
زانو یکسر لوله خور ۵۱ ضخامت ۱.۲۵ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
32,000 تومان
زانو یکسر پروفیل خور ۴۰×۴۰ ضخامت ۰.۸ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
31,000 تومان
زانو ۱۶ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
ناموجود
زانو ۲۵ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
26,500 تومان
زانو ۲۵ میلیمتر جغجغه ای سربی
29,000 تومان
زانو ۲۵ میلیمتر جوشی استیل آلیاژ ۳۰۴
45,000 تومان
زانو 25 میلیمتر سربی 90 درجه
29,000 تومان
زانو بلند ۹۰درجه استیل
173,000 تومان
زانو ۹۰ درجه ۳۸ میلیمترجوشی آلیاژ ۳۰۴
66,000 تومان
زانو ۹۰ درجه ۳۸ میلیمتر فیتینگی آلیاژ ۳۰۴
ناموجود
زانو ۹۰ درجه ۵۱ میلیمترجوشی آلیاژ ۳۰۴
86,000 تومان
زانو ۹۰ درجه ۵۱ میلیمتر فیتینگی آلیاژ ۳۰۴
ناموجود
ست پایه استارت استیل الیاژ ۳۰۴
46,000 تومان
سه راهی ۲۵ میلیمتر سربی تخت
ناموجود
سه راهی 25 سربی کنج
ناموجود
قالپاق ۲۵ میلیمتر( واشر حفاظی ) استیل آلیاژ sus304
1,200 تومان
قالپاق ۴۰×۴۰ میلیمتر( واشر حفاظی )
8,500 تومان
قالپاق ۵۱ میلیمتر( واشر حفاظی ) استیل آلیاژ ۳۰۴
5,000 تومان
قیفی شیپوری 38 استیل
2,700 تومان
مهره ماسوره ۳۸ میلی متر ایرانی
ناموجود
مهره ۱۰ به ۸ گنبدی آبکاری کروم ( برای پنج تکه)
2,100 تومان
مهره ۱۰ گالوانیزه آچار ۱۷ خور
850 تومان
ناخنی ورقی استیل شاخک
2,700 تومان
ناخنی ۵ میلیمتر پروانه ای استیل ۳۰۴
11,000 تومان
ناخنی ۵ میلیمتر استیل ۳۰۴ جوشی
ناموجود
نعلبکی رمپی (کپسولی ) ۳۸ میلیمتر استیل
80,000 تومان
نعلبکی ۳۸ میلیمتر سوراخ مرکز استیل ۳۰۴
10,900 تومان
نعلبکی شمشی شیپوری ۳۸ میلیمتراستیل آلیاژ ۳۰۴
10,000 تومان
نعلبکی ۳۸ میلیمتر ورقی سنگین استیل( کف کوب) ۳۰۴
ناموجود
نعلبکی ۳۸ میلیمتر ورقی استیل متوسط ( کف کوب) ۳۰۴
4,500 تومان
نعلبکی شمشی سوراخ مرکز ۵۱ میلیمتراستیل آلیاژ ۳۰۴
ناموجود
نعلبکی ۵۱ میلیمتر ورقی سبک استیل
5,500 تومان
نعلبکی ۵۱ میلیمتر ورقی سنگین استیل( کف کوب) ۳۰۴
ناموجود
مهره گیر تخت (واشر) ۵۱ میلیمتر ۳ میل
ناموجود
واشر گود مربع 40 مهره گیر
4,450 تومان
واشر گود ۳۸ میلیمتر (مهره گیر)۲ میل
1,000 تومان
واشر گود ۵۱ میلیمتر (مهره گیر)
2,650 تومان
پایه اشکی استارت کروم با چوب قهوه ای (بدون لوله)
270,000 تومان
پایه اشکی استارت کروم با چوب سفید (بدون لوله)
280,000 تومان
پایه اشکی استیل نقره ای چوب سفید
160,000 تومان
پایه اشکی استیل نقره ای چوب قهوه ای
160,000 تومان
پایه اشکی کروم با چوب سفید
160,000 تومان
پایه اشکی کروم با چوب قهوه ای
160,000 تومان
پایه دوسرگلابی ۳۸ استیل آلیاژ ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ میلیمتر
91,000 تومان
پایه دوکی ۲۵ کروم
ناموجود
پایه سه ردیف (خط) ۷۴سانتی ۳۸ استیل آلیاژ ۳۰۴ ضخامت ۰.۵۵
62,000 تومان
پایه سه ردیف (خط) ۷۴ سانتی ۳۸ استیل آلیاژ ۲۰۱ ضخامت ۰.۵
42,000 تومان
پایه قرقره ای ۳۸ استیل آلیاژ ۳۰۴
ناموجود
پایه قرقره ای ۵۱استیل آلیاژ ۳۰۴
ناموجود
پایه لوزی۲۵ استیل آلیاژ ۲۰۱
ناموجود
پایه لوزی ۳۸ استیل آلیاژ ۳۰۴
ناموجود
پایه لوزی۵۱ استیل آلیاژ ۳۰۴
140,000 تومان
پایه مارپیچ استیل ۲۵ میلیمتر آلیاژ ۳۰۴
ناموجود
پایه مارپیچ ۳۸ استیل ۸۵ سانتی آلیاژ ۲۰۱
ناموجود
پایه مارپیچ ۳۸ استیل ضخامت ۰.۵ آلیاژ ۲۰۱
ناموجود
پایه مارپیچ ۳۸ استیل ضخامت ۰.۵۵ آلیاژ ۳۰۴
ناموجود
پایه مارپیچ ۵۱ استیل ضخامت ۰.۵۵ آلیاژ ۳۰۴
ناموجود
پایه مارپیچ ۵۱ استیل ضخامت ۰.۵ آلیاژ ۲۰۱
89,000 تومان
پایه پروفیلی ۶۰ در ۲۰شیشه خور و لوله خور ارتفاع ۱۰۵ سانتی استیل
ناموجود
پایه چهار ردیف (خط) ۸۴ سانتی ۳۸ میلیمتر استیل ۳۰۴ ضخامن ۰.۵۵
58,000 تومان
پایه چهار ردیف (خط) ۸۴ سانتی ۳۸ استیل ۲۰۱ ضخامت ۰.۵
42,000 تومان
پایه چهار ردیف (خط) ۷۴ سانتی ۳۸ استیل ۲۰۱ ضخامت ۰.۵
37,000 تومان
پایه کلاسیک ۳۸ استیل آلیاژ ۳۰۴
ناموجود
پایه کلاسیک ۵۱ ضخامت ۱.۲ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
ناموجود
پایه گوی شیپوری
7,500 تومان
قیفی (پایه گوی،شیپوری) ۵۱ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
4,500 تومان
قیفی (پایه گوی،شیپوری) ۳۸ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
2,700 تومان
قیفی (پایه گوی،شیپوری) ۴۰×۴۰ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
7,500 تومان
پایه گوی 51 فابریک
ناموجود
پایه چهار ردیف (خط) ۷۴ سانتی ۳۸ میلیمتر استیل ۳۰۴ ضخامت ۰.۵۵
65,000 تومان
پیچ گالوانیزه ۱۲×۸ آب کروم(برای مهره گنبدی)
300 تومان
پیچ گوی کریستال کروم
5,600 تومان
چاک دار و ناخنی پنج تکه 38 استیل
7,800 تومان
چاکدار و ناخنی ۲۵ میلیمتر برنجی کروم
33,000 تومان
چاکدار ناخنی ۳۸ میلیمتراستیل تفلونی
8,600 تومان
چاکدار و ناخنی ۳۸ میلیمتر برنجی کروم
36,000 تومان
چاک دار و ناخنی 40 استیل لوله خور
15,900 تومان
چاکدار و ناخنی ۵۱ میلیمتر برنجی کروم
84,000 تومان
چاکدار ناخنی ۵۱ میلیمتر تفلونی استیل
9,400 تومان
چاکدار ناخنی پنج تکه ۴۰×۴۰ استیل آلیاژ۳۰۴ پروفیل خور
16,000 تومان
چاکدار ناخنی ۳۸ میلیمتراستیل آهنی
10,200 تومان
چاکدار ناخنی۵۱ توکار فابریک ۳۰۴
ناموجود
چاکدار ناخنی۵۱ روکار فابریک ۳۰۴
ناموجود
چاکدار ناخنی ۵۱ میلیمتر پایه بلند استیل آهنی
10,500 تومان
چهار راهی ۲۵ میلیمتر سربی تخت
ناموجود
چهار راهی ۲۵ میلیمتر سربی کنج
ناموجود
گوی ۱تکه روکار استیل فابریک استیل۳۰۴
ناموجود
گوی ۲تکه استیل توکار فابریک استیل۳۰۴
ناموجود
گوی ۷۰ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
30,000 تومان
گوی ۷۵ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴
ناموجود