گوی نرده (توپی) دکوراتیو

گوی نرده (توپی) دکوراتیو نامی یکی از قطعات نرده استیل می باشد.